Żurawie wieżowe – wynajem

Żurawie (w mowie potocznej, mniej wtajemniczonym  znane jako dźwigi)

Zapraszamy do współpracy w zakresie korzystania  z naszych żurawi wieżowych.
Wszystkie informacje pod numerem – 605 28 78 02

Reklama firmy GOS dla usługi żurawie OlsztynKilka słów o żurawiach
W budownictwie od niepamiętnych czasów zastosowanie miały różnorodne urządzenia dźwigowe, dzięki którym można było przenosić spore ładunki na odpowiednią wysokość. Nie sposób obyć się bez nich, jeśli chcemy szybko i bezpiecznie przenosić różnorodne, wielkogabarytowe materiały o dużej masie. Żuraw jest urządzeniem dźwignicowym, występującym w różnych rozmiarach. Można go spotkać jako niewielkich rozmiarów, napędzane ręcznie urządzenie o zasięgu i wysokości podnoszenia ograniczonej do paru metrów,  a także jako bardzo duże, o zasięgu ponad stu metrów. Konstrukcje urządzeń kwalifikujących się do grupy żurawie mogą się znacznie różnić, ale zawsze mają kilka łączących je cech. Przestrzeń, którą obsługują ograniczyć można stożkiem lub walcem, gdzie wysięg ograniczony jest promieniem podstawy wirtualnej bryły. Natomiast wysokość wyznaczana jest przez maksymalną wysokość podnoszenia żurawia. Każdy z żurawi składa się z dwóch podstawowych elementów konstrukcyjnych – kolumny i wysięgnika. W wielu przypadkach kolumna jest bardzo zredukowana, czasem aż do obrotowej podstawy, na której instaluje się wychylny wysięgnik. Dla wygody użytkowania i transportu wysięgnik może mieć budowę teleskopową. Cięgnik instaluje się na końcu wysięgnika. Urządzenia o takiej konstrukcji to najczęściej żurawie stoczniowe,  portowe, samobieżne i pływające. Na budowie najczęściej rzuca się w oczy żuraw wieżowy, maszyna o nieco innej konstrukcji. Kolumna w tym urządzeniu  jest wysoka i występuje tu w postaci wieży w formie kratownicy. Na szczycie tej wieży znajduje się wychylny wysięgnik, zakończony cięgnikiem lub wysięgnik stały z ruchomym cięgnikiem. Żuraw wieżowy zalicza się do największych maszyn roboczych. Jako urządzenie wolnostojące może podnosić ładunki do ok. 100 metrów,  a zakotwiony na budynku, ograniczony będzie tylko długością liny podnoszącej, w jaką zostanie wyposażony.

Występuje też odmiana żurawi wieżowych przejezdnych, na podwoziu szynowym albo gąsienicowym.

Ze względu na to, w jaki sposób wszystkie typy żurawi przemieszczane są z miejsca na miejsce wyróżnia się: stacjonarne, przewoźne, przenośne, pokładowe, samochodowe oraz samojezdne.

GOS – Żurawie Olsztyn, tel. 605 28 78 02